Convenant tussen Nicam en Commissariaat ondertekend

Nieuwsbrief
TV-geweld
2001 nr. 1

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Het convenant tussen het Commissariaat en het NICAM inzake de uitvoering van het toezicht op de artikelen 52d en 53 van de Mediawet is eind juni officieel ondertekend. In dit convenant is de taakverdeling tussen de twee partijen op het gebied van bescherming van minderjarigen tegen schadelijke beelden op televisie vastgelegd. In het convenant zijn afspraken opgenomen over de aansluiting door omroepinstellingen bij het NICAM, over de uitoefening van het toezicht op programmaonderdelen die ernstige schade kunnen toebrengen en over de afhandeling van klachten.

Afgesproken is dat het Commissariaat alle bestaande en nieuwe omroepinstellingen schriftelijk zal wijzen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het NICAM, alsmede op de consequenties van het al dan niet aansluiten. Het NICAM zal de aangesloten omroepinstelling vervolgens voorzien van een schriftelijke verklaring van de aansluiting, die bij het Commissariaat moet worden overlegd.

Het NICAM heeft in overleg met het Commissariaat een systeem ontwikkeld waaruit eenduidig voortvloeit welke programmaonderdelen ernstige schade kunnen toebrengen aan personen jonger dan 16 jaar. In het convenant is afgesproken dat het Commissariaat bij haar toezicht op deze programmaonderdelen gebruik maakt van dit classificatiesysteem en bij twijfel vrijblijvend een beroep kan doen op de onafhankelijke klachtencommissie van het NICAM.

Voorts is tussen beide partijen afgesproken op welke wijze wordt omgegaan met klachten. Het Commissariaat moet er op toezien dat er in zijn geheel geen programmaonderdelen worden uitgezonden die ernstige schade kunnen toebrengen aan minderjarigen. Het NICAM ziet toe op de juiste uitzendtijdstippen en leeftijdsvermeldingen van programmaonderdelen die schade kunnen toebrengen aan minderjarigen. Het kan voorkomen dat een klacht bij de verkeerde instantie wordt ingediend. Klachten die bij het NICAM worden ingediend over ernstige schade zullen derhalve ter behandeling worden doorgestuurd naar het Commissariaat, terwijl klachten die betrekking hebben op uitzendtijdstippen en leeftijdsvermeldingen die ingediend zijn bij het Commissariaat, zullen worden doorgestuurd naar het NICAM. Het NICAM zal het Commissariaat voorzien van een afschrift van alle ingediende klachten met betrekking tot televisie, alsmede van alle uitspraken van de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep.

Het convenant treedt voor onbepaalde tijd in werking, waarbij tussentijds overleg zal plaatsvinden over de voortgang van de in het convenant gemaakte afspraken.

uit: Comedia juli 2001

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 8 juli 2001