Nicam legt boetes op

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

De onafhankelijke klachtencommissie van het NICAM heeft tot nog toe negen klachten over televisie afgehandeld. Vijf ervan zijn gegrond verklaard.

De klachtencommissie is van oordeel dat de serie Unit 13 van de Vara, die door de Vara was geclassificeerd voor meekijken gewenst met kinderen tot 6 jaar, geschikt moet worden geacht voor 12 jaar en ouder. De commissie heeft de Vara hiervoor een waarschuwing gegeven en bevolen de classificatie alsnog aan te passen.

Voor een te lage leeftijdsclassificatie van Buffy the Vampire Slayer, uitgezonden door V8, heeft de klachtencommissie een boete opgelegd van € 2500. Ook is V8 verplicht de serie opnieuw te classificeren.

Yorin kreeg de maximale boete van € 22.725 opgelegd voor het op een te vroeg tijdstip uitzenden van de film Saving Private Ryan. Hierbij is overwogen dat Yorin wist dat de film geschikt werd bevonden voor 16 jaar en ouder, en de film bewust op een te vroeg tijdstip heeft uitgezonden. Dat Yorin getracht heeft de kijkers te waarschuwen door voorafgaand aan de uitzending van de film uitgebreid te wijzen op de geschikte leeftijd en door in het begin van de film meerdere malen de leeftijdsvermelding in beeld te brengen, doet niet af aan de overtreding.

De NCRV zond om 12.15 uur een promo uit van Someone to watch over me. Deze promo moet volgens de commissie geschikt worden geacht voor 12 jaar en ouder. Omdat het televisiereglement van het NlCAM op het punt van promo's niet duidelijk was, is geen boete opgelegd. Het reglement zal alsnog worden aangepast.

Teleac ten slot te, kreeg een waarschuwing voor een te lage leeftijdsclassificatie van De Koude Oorlog.

De Vara, SBS en Yorin zijn in beroep gegaan. Op www.kijkwijzer.nl zijn de uitspraken van de klachtencommissie na te lezen.

Niet aangesloten
De meeste omroepinstellingen hebben zich in de loop van 2001 aangesloten bij het NICAM, de publieke omroepen via NOS, ROOS en OLON en de landelijke commerciële omroepinstellingen via de Vestra. Een aantal kleine niet-landelijke omroepinstellingen heeft zich echter tot op heden niet bij het NICAM aangesloten. Dit betekent dat deze omroepen uitsluitend programmaonderdelen mogen uitzenden, ook na 20.00 of 22.00 uur, die geschikt worden geacht voor alle leeftijden, en dat het Commissariaat hier rechtstreeks op toeziet. Het Commissariaat kan een boete opleggen van maximaal € 22.500 indien een niet bij het NICAM aangesloten omroepinstelling programmaonderdelen uitzendt die geschikt moet worden geacht voor personen van 12 of 16 jaar en ouder.

Uit: Co.Media, augustus 2002

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 8 augustus 2002