Kabinet en veiligheid

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Het kabinet Balkende, dat veiligheid een hoge prioriteit zegt te geven, heeft de normen- en waardendiscussie op de agenda gezet. Dat daarbij geweld op televisie ook aan de orde komt, kon niet uitblijven.

Ex-minister Heinsbroek vindt dat met name de tv heeft bijgedragen aan het verval van waarden en normen en roept vervolgens: 'weg met de pulp-tv'. Minister-president Balkenende wil het thema geweld met de omroepen bespreken, maar wijst tegelijkertijd op de eigen verantwoordelijkheid van de omroepen en van de ouder en op de vrijheid van meningsuiting.

Het zijn niet de eerste ministers, die de aandacht vestigen op het probleem van geweld op de televisie, maar tot nog toe heeft dat tot weinig maatregelen geleid.
Natuurlijk is de oprichting van het Nicam (Nederlands Instituut voor Classificatie Audiovisuele Media) een stap voorwaarts. De audio-visuele media passen de classificatie zelf toe op hun producten d.m.v. pictogrammen. Dat daar vraagtekens bij te zetten zijn blijkt uit het feit dat er van de 22 behandelde klachten 11 gegrond zijn verklaard door de klachtencommissie. Je kunt dus niet blind varen op de pictogrammen.

Stel je een keuringsdienst van waren voor die bij bepaalde producten zegt: 'alleen eten als u een sterke maag heeft' of 'u loopt de kans ziek te worden' of 'opeten niet gewenst'. De keuringsdienst van waren keurt voedsel dat de gezondheid bedreigt af en zelfs de keukens waarin het bereid wordt.
Onze lichamelijke gezondheid wordt dus serieuzer genomen dan de geestelijke volksgezondheid. Als het geestelijk voedsel betreft komt direct het argument 'vrijheid van meningsuiting' op tafel. Een hoog goed, dat ook wij koesteren. Maar veel wanstaltige mediaproducten die op de markt komen zijn niet bedoeld als meningsuiting, maar om geld mee te verdienen.
Hoeveel agressie mogen ze bevorderen, hoeveel slachtoffers mag het uiteindelijk kosten? De vrijheid van meningsuiting houdt op waar discriminatie begint. Zou het propageren van gewelddadige oplossingen waardoor mensen niet alleen vernederd, maar zelfs uitgeschakeld worden, niet ook een grens kunnen zijn? Een pictogram dus 'kijken ongewenst'!

Dini Harms

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 24 december 2002