Opvoeden en onderwijzen met media

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Dubbelspecial van het tijdschrift "Vernieuwing"

Op 2 oktober jl. werd het vijftigjarig bestaan van de televisie in Nederland gevierd. Anno 1951 bezaten slechts weinig mensen een televisie, maar inmiddels is het toestel niet meer uit de Nederlandse huiskamers weg te denken. Via de televisie hebben we belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis live meegemaakt: de eerste mens op de maan, de val van de Berlijnse muur en recent de aanvallen op het Pentagon en het World Trade Center in de Verenigde Staten. De televisie opende letterlijk onze blik naar de wereld. De hedendaagse media omvatten echter veel meer dan de 'oude' televisie. Wat blijft is de vraag welke rol de nieuwe – en oude – media spelen in het leven van kinderen.

In dit themanummer van Vernieuwing onder andere:

  • Van Jeugdjoumaal tot Pokémon – Cees Koolstra onderzocht de effecten van oude en nieuwe media op jeugd en betrekt daarbij zowel de inhoud van de media als de manier waarop media worden gebruikt en de verschillende soorten gebruikers.
  • Goede jeugdtelevisie – Peter Nikken betoogt dat de recent ingevoerde Kijkwijzer opvoeders slechts een zeer beperkt hulpmiddel biedt omdat die slechts informeert over de mogelijk kwalijke aspecten van een mediaproduct. Peter Nikken onderzocht wat volgens ouders, kinderen en tv-critici goede televisie is.
  • Opinies over de effecten van televisie op jongeren – Hans Beentjes stelt dat grensoverschrijdende televisie niet verboden moet worden. Integendeel, juist die televisie draagt bij aan de discussie over, en daarmee het aan de oppervlakte brengen van normen en waarden.
  • Media-educatie in de schoolpraktijk – Ad van Dam over het media-educatieproject "It's not reality, but tv" waarmee leerlingen worden gevormd tot kundige mediamakers en beeldbeschouwers.
  • De hyperrealiteit van digitale media – Veel opvoeders vrezen dat hun kinderen het contact met de werkelijkheid verliezen doordat ze vele uren voor de tv of achter de computer doorbrengen. Paul Ruis stelt vraagtekens bij het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie in onze door – oude en nieuwe – media gedomineerde wereld

Verder in dit nummer:
  • Kijk wijzer? – Gea Meijers juicht de komst van de Kijkwijzer toe, al was het alleen maar omdat het de discussie over de relatie tussen media en jeugd op gang brengt.
  • Huiswerk en media – Uit onderzoek van Marina Pool blijkt dat het 'aan' hebben staan van radio of tv lang niet altijd slecht voor de schoolprestaties van leerlingen is.
  • Etniciteit op de Nederlandse televisie – Sonja de Leeuw constateert dat met name jongerenprogramma's op tv dynamische wijze de ontmoeting en confrontatie tussen individuen van verschillende culturen tonen.
  • Opgroeien zonder televisie – Een klein aantal van de Nederlandse huishoudens heeft geen televisie. Liesbeth Wildeboer sprak met de leden van twee gezinnen over de voor en nadelen van het opgroeien en opvoeden zonder beeldbuis.
Het themanummer "Vensters naar de wereld. Opvoeden en onderwijzen met media" kwam tot stand met financiële steun van Teleac/Not. Het nummer is 44 pagina's dik, kost €5,67 en is verkrijgbaar bij:
Koninklijke Van Gorcum BV, Antwoordnummer 3, 9400 VB Assen; telefoon 0592-37.95.55, fax 0592-37.25.52.
E-mail: tijdschrift@vangorcum.nl

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 5 maart 2002