Veel klachten bij de Kijkwijzer

Nieuwsbrief
TV-geweld
2002 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Sinds de introductie van de Kijkwijzer in het voorjaar zijn 155 klachten ingediend bij de onafhankelijke Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Nicam). In de meeste gevallen kon worden volstaan met een schriftelijke reactie. Tien klachten hebben geleid tot formele behandeling door de Klachtencommissie. Inmiddels is in acht zaken uitspraak gedaan, waarbij in zes gevallen de klagers in het gelijk zijn gesteld.

De commissie oordeelde onder meer dat de tv-serie 'Flint, The Time Detective' en de bioscoopfilms 'The Gift' en 'Dungeons and Dragons' een onjuiste, want te lage classificatie hadden gekregen. Omdat het de eerste keer is dat de betrokken omroep en filmdistributeurs in overtreding zijn, blijft de sanctie beperkt tot een waarschuwing, gekoppeld aan de opdracht om binnen vier weken de onjuiste classificatie ongedaan te maken.

Ook klaagden een aantal veertien en vijftienjarigen over het zeer strikte toegangsbeleid van de bioscopen.

Een op verzoek van ontevreden exploitanten van filmhuizen ingesteld onderzoek onder hun vaste bezoekers zou uitwijzen dat deze groep zich niet laat afschrikken door de kwalificatie 'alle leeftijden'. Terwijl 85% goed op de hoogte is van de betekenis van Kijkwijzer en de leeftijdsindicaties, zegt 92% van de filmhuisbezoekers dat de Kijkwijzerclassificatie 'alle leeftijden' voor hen zelf geen aanleiding is om een film niet te gaan zien.

uit: NRC 14-11-2001

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 5 maart 2002