Dini Harms overleden

Nieuwsbrief
TV-geweld
2003 nr. 2

naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

De voorzitter van onze werkgroep, Dini Harms-Matser, is op 14 oktober jl. overleden. Ze is 72 jaar geworden.
Bij de crematie op 20 oktober werd, mede namens de Werkgroep TV-geweld, gesproken door Siets Schoonbergen. Delen van dit artikel zijn op zijn toespraak gebaseerd.

Toen de Werkgroep TV-geweld in 1986 werd opgericht was Dini de drijvende kracht. Zij is dat tot het laatst toe gebleven. Ook toen een slopende ziekte steeds meer van haar krachten wegnam en zij haar activiteiten moest beperken, bleef zij belangrijke bijdragen aan onze werkgroep leveren en met haar heldere visie een inspiratiebron vormen voor haar medeleden.

Dini's belangstelling voor 'opvoeding tot geweldloosheid' hield zeker verband met haar werk als onderwijzeres en lerares maatschappijleer maar meer nog met haar vaste geloof dat maatschappelijke problemen – op elk niveau – zonder geweld opgelost moeten en kunnen worden. Zij was ruim 40 jaar actief in de vredesbeweging. Eerst in de Algemene Nederlandse Vredesactie (nu, na fusies, de vereniging Pais) en daarna tevens in de Pacifistisch Socialistische Partij. Zij nam deel aan vele buiten-parlementaire acties maar was ook 10 jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland voor de PSP. In 1975/76 ontving zij zelfs de regionale persprijs 'Statenlid van het Jaar' voor het meest aansprekende Statenlid.

Ook in de gemeente Velsen, waar zij woonde, ontplooide zij vele initiatieven. Het laatste kwam pas na haar dood tot uitvoering. Zij wist, samen met een ander, het gemeentebestuur te overtuigen van de noodzaak om de groepen 7 en 8 van de basisscholen kennis te laten maken met 'De Geweldig Express'. Dit is een trailer met een tentoonstelling over zinloos geweld, ruzie, vooroordelen, zondebokken en de grootste schat van de wereld.

Dini, je was een sterke vrouw die we zullen missen. Vervangbaar ben je niet maar jouw gedachten en daden blijven ons inspireren.

Chris Geerse

Dini Harms

Jij had de vrede lief
een leven lang
en zag een wenkend perspectief
Jij had de wijsheid en de kracht
en wist de waarde van geweld
Je hebt het honderd keer verteld;
geweld vernielt,
geweldloosheid schept
een monument voor jou
hebben wij voor jou
in onze herinnering gedacht

Bovenstaand gedicht werd geschreven door Cees v.d. Steen van het Vredesplatform IJmond en voorgedragen door Siets Schoonbergen bij de crematie van Dini.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 31 december 2003