Kind beter beschermd tegen seks op tv

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 2Kinderen worden in de nabije toekomst beter beschermd tegen seks en grof taalgebruik op tv. Omroepen die afspraken hierover bewust aan hun laars lappen, krijgen te maken met fors hogere boetes. De 'kijkwijzer' zal ook worden aangescherpt en met muziekzenders wordt een nieuw reglement voor het uitzenden van erotische en grove clips opgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Medy van der Laan {Cultuur) in een brief aan de Tweed~Kamer.

De afgelopen maanden kwamen er met name van ouderorganisaties veel klachten over het functioneren van de kijkwijzer, die via icoontjes waarschuwt voor gewelddadige, erotische of enge films. In films die geschikt werden bevonden voorkinderen boven de zes jaar, waren soms zwaar seksueel getinte dialogen te horen. Op vroege televisie-uurtjes werden heftige muziekclips uitgezonden. Yorin zond de zeer gewelddadige film 'Saving private Ryan’, met het leeftijdsadvies van 16 jaar, om 20.30 uur uit. Volgens de geldende afspraken mag zo'n film pas na 22.00 uur op de buis.

Volgens Van der Laan zijn veel van deze klachten terecht. "Mijn voorstel is in dergelijke gevallen de maximale boete voor een zender met een bepaalde factor te verhogen", schrijft zij aan de Kamer. Het vooraf verbieden van uitzending vindt zij geen begaanbare weg. De kijkwijzer zal bij het vaststellen van leeftijdsgrenzen ook scherper moeten letten op de dialogen "...En met name ten aanzien van grof en seksueel getint taalgebruik". Kabelmaatschappijen zoals UPC die niet bij de organisatie Nicam zijn aangesloten, worden onder verscherpt toezicht geplaatst.

Uit: Haagsche Courant, 10-7-2004

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 13 juli 2004