Rondom geweld

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 1Was onze werkgroep TV-geweld ooit een der roependen in de woestijn, begin dit jaar 2004 kunnen we toch enige voortgang boeken. Jazeker, geweld op televisie loont in de vorm van groeiende kijkcijfersmaar tegelijk kunnen de zendgemachtigden zich niet langer doof houden voor protesten uit de samenleving. Als de gewelddadigheden op scholen, pleinen en overige publieke ruimten toenemen, tolereert men niet langer dat met name kinderen ongevraagd worden opgezadeld met extreem agressief gedrag, al is dat nog zo fictief.

Terwijl televisie toch zo mooi had kunnen zijn en de bedoelingen ooit, vermoed ik, helder en positief waren. De wereldwijde informatie zou "de mens kunnen verheffen", in contact brengen met kunst, wetenschap en cultuur .

Maar het liep anders, de buis schonk voornamelijk opium voor het volk en van verheffing is nog steeds weinig te merken. Zo raakte een deel van de jongeren de weg kwijt. Deze "lost generation"is niet zomaar ontstaan, eerder genadeloos gemanipuleerd.

In de uitzending Rondom Tien op 22-1-2004 trok vooral journalist Kuitenbrouwer van leer: De goedbedoelde Kijkwijzer, vervolg op de afgeschafte filmkeuring, werkt niet goed, het NICAM (De heer Bekkers) biedt onvoldoende bescherming en met de geadviseerde leeftijden wordt onhandig geknoeid.

Annet Polman kreeg in de uitzending ruimte om haar website bekend te maken, want... ze is woedend!
Een handtekeningenlijst werd door haar gestart. "Een lieve actie" werd gezegd. Haast te lief misschien. De maatschappij had al veel eerder en vooral heftiger aan de bel moeten trekken.

Een dag later stelt Werner van Katwijk. in Trouw:
"Films met een hoog geweldsgehalte krijgen van de Kijkwijzer een leeftijdsclassificatie van 12 jaar en dikwijls mogen kinderen van boven de zes een executie zien van de "keurders". Ouders kunnen niet blindvaren op het Kijkwijzeradvies."
Voor de Japanse film Zatoichi heeft v.K. geen goed woord over wat betreft gruwelijkheid. Maar Nederland acht de productie geschikt voor boven de 12-jarigen, Zwitserland 15 en Noorwegen 18.
Het vaste stramien blijft: "Er wordt mij iets aangedaan, ik word afgedaan als loser, neem wraak tot in het extreme toe en overwin."

In NOVA van 29-1-2004 wordt de Heer Bekkers opnieuw geconfronteerd met een dwarsligger, deze keer de CDA-er Atsma. Deze is al evenmin gelukkig met het hanteren van de Kijkwijzer en vindt controle gewenst op het uitvoeren van de adviezen. Het Commissariaat voor de Media komt nu even ter sprake.

Voor onze werkgroep is het zaak de vinger aan de pols te houden en eisen te gaan stellen. Liever twee maal per week een enkele zender met een integer juweel dan avond aan avond een scheefgegroeid lor uit de wapenwinkel van Uncle Sam.

Miep Schreijers

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 22 juli 2004