Commentaar


Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief

De norm aanscherpen is geen luxe. Telkens weer blijkt dat jongeren er geen benul van hebben hoe gevaarlijk het wapen is dat ze bij zich dragen, en al helemaal niet als alcohol en drugs in het spel zijn. Het lijkt wel of ze bij het hanteren van zon wapen de schijnwerkelijkheid van de tv voor realiteit houden. Op de buis is het heel normaal dat iemand met een honkbalknuppel op het hoofd wordt geslagen en een paar beelden verder weer vrolijk rondhuppelt. In de barre werkelijk heid daarentegen is de kans groter dat zo iemand nooit meer opstaat.

Messteken zijn veel gevaarlijker dat het op tv lijkt. Een steek in de borstkas kan iemand doden. Ouders, scholen en ook de politie zullen er daarom veel meer tijd en energie in moeten steken de barre werkelijkheid onder de aandacht te brengen. Een messenverbod kan die noodzaak onderstrepen.

Uit: Trouw juni 1998

Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 11 december 1998 by Chris Geerse